7714 STEINKJERSANDAN (Poståpneri) [no]

Other languages: 7714 STEINKJERSANDAN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:39:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/983bcb8a-0896-48fd-b0bc-581b81c3d14e | RDF/XML | JSON-LD
Name
7714 STEINKJERSANDAN
Norwegian bokmål

Alternative name
STEINKJERSANDAN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/08/1966
--Place
Termination
31/07/1983

-Time
31/07/1983
Code
7714
Type
Norwegian bokmål

History

STEINKJERSANDAN poståpneri, i Steinkjer komm., Nord-Trøndelag fylke, under Steinkjer postontor, ble opprettet den 1.8.1966. Sirk. 26, 16.8.1966.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

7714 STEINKJERSANDAN postkontor C ble lagt ned fra 1.8.1983. Ny postadresse: 7700 STEINKJER. Sirk. 24, 5.8.1983.

(7714)
Poståpnere/styrere:
Poståpneriet var først styrt av reservepersonale fra Steinkjer postkontor, fra 1.8.1966.
Poståpner Helga Elden 1.3.1969 (f. 1915).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/08/1966 31/07/1983

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/08/1966 31/07/1983
--Earliest time
01/08/1966
--Latest time
31/07/1983
DigitaltMuseum
021166443109

-Id
021166443109
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål