Vaksdal (Kommune) [no]

Other languages: Vaksdal (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9740ec90-5727-4ef3-ba84-10650e377f66 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vaksdal
Norwegian bokmål

Code
4628
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
60.5903, 5.82272, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.5903
-Longitude (Easting)
5.82272
Is Part Of
Preceded by
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
1251

-Id
1251
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1251 til 4628 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål