Lykling kyrkje (Kirke) [no]

Other languages: Lykling kyrkje (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:42:56
02/03/2024 06:22:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/95c9de84-cf0c-424d-80e1-59de086906bc | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Lykling kyrkje
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1912
-Earliest period
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor
Norwegian bokmål

-Actor (text)
Ole Halvorsen
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk
Located at
Bømlo (Kommune) [no], Lyklingmyra 2, 5437 [no], Lykling sokn (07050804), Sunnhordland prosti, Bjørgvin bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Lyklingmyra 2, 5437
Norwegian bokmål

-Place (text)
Lykling sokn (07050804), Sunnhordland prosti, Bjørgvin bispedømme
Norwegian bokmål
Løkling (Gard) [no], 4613-136/66 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
4613-136/66
Norwegian bokmål
Geodata
59.70678, 5.199, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.70678
-Longitude (Easting)
5.199
-Precision
5
Events
-Timespan
1912
--Earliest time
1912
-Timespan
1913
--Earliest time
1913
-Timespan
1910
--Earliest time
1910
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
121900501

-Id
121900501
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
3028

-Id
3028
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Bygningsnummer Matrikkelen
173842600

-Id
173842600
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4613-136/66

-Id
4613-136/66
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
0212214271352
-Id
0212214271352
-System
DigitaltMuseum