Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
01/07/2020 08:37:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/956cf74b-b7a7-4cfb-bb21-7495cd97fb30 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sunna, Anders
Swedish

Birth
1985

-Time
1985
Activity
, , Sverige [sv]

-Place reference
, , Sverige [sv]
--Place (text)
Sverige
Swedish
Note
Anders Sunna är en Samisk bildkonstnär, född 1985 i Kiruna. Uppvuxen i Kieksiäisvaara, Sápmi, nu verksam i Jokkmokk. Utexaminerad från Konstfack 2009. Sunna skildrar samiskt liv utifrån sin familjs egna erfarenheter både i målningar och med
Swedish

Carlotta-SMVK
3248639
-Id
3248639
-System
Carlotta-SMVK