Lilla Slågarps församling (Församling) [sv]

Other languages: Lilla Slågarps församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396a981-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lilla Slågarps församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1952 1966
--Earliest time
1952
--Latest time
1966
-Was part of at time
-Timespan
1863 1951
--Earliest time
1863
--Latest time
1951
-Was part of at time
-Timespan
1918 1945
--Earliest time
1918
--Latest time
1945
-Was part of at time
-Timespan
1874 1917
--Earliest time
1874
--Latest time
1917
-Timespan
1720 1873
--Earliest time
1720
--Latest time
1873
-Was part of at time
-Timespan
1946 1979
--Earliest time
1946
--Latest time
1979
-Was part of at time
-Timespan
1967 1979
--Earliest time
1967
--Latest time
1979
Riksarkivet NAD: Ref
SE/128710003

-Id
SE/128710003
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10783197
-Id
10783197
-System
Riksarkivet NAD: G_unit