Görslövs församling (Församling) [sv]

Görslövs församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396a87e-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Görslövs församling
Swedish

Place type
Swedish

-Was part of at time
-Timespan
1720 1863
--Earliest time
1720
--Latest time
1863
-Was part of at time
-Timespan
1863 1951
--Earliest time
1863
--Latest time
1951
-Was part of at time
-Timespan
1874 1917
--Earliest time
1874
--Latest time
1917
-Timespan
1864 1873
--Earliest time
1864
--Latest time
1873
-Was part of at time
-Timespan
1946 1973
--Earliest time
1946
--Latest time
1973
-Was part of at time
-Timespan
1952 ongoing
--Earliest time
1952
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1918 ongoing
--Earliest time
1918
--Latest time
ongoing
Riksarkivet NAD: Ref
SE/123011000

-Id
SE/123011000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10783033
-Id
10783033
-System
Riksarkivet NAD: G_unit