Andrarums församling (Församling) [sv]

Andrarums församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396a7d8-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andrarums församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1863 1951

--Earliest time
1863
--Latest time
1951
-Was part of at time
-Timespan
1952 1968

--Earliest time
1952
--Latest time
1968
-Was part of at time
-Timespan
1967 ongoing

--Earliest time
1967
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1918 1966

--Earliest time
1918
--Latest time
1966
-Was part of at time
-Timespan
1969 ongoing

--Earliest time
1969
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1720 1917

--Earliest time
1720
--Latest time
1917
Alternative id
Riksarkivet NAD: Ref: SE/116013000

-Id
SE/116013000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit: 10748355

-Id
10748355
-System
Riksarkivet NAD: G_unit