Tomelilla församling (Församling) [sv]

Tomelilla församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Place type
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/04/2016 03:56:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9396a7d0-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tomelilla församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1926 ongoing

--Earliest time
1926
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1926 ongoing

--Earliest time
1926
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1969 ongoing

--Earliest time
1969
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1926 1968

--Earliest time
1926
--Latest time
1968
Alternative id
Riksarkivet NAD: Ref: SE/116005000

-Id
SE/116005000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit: 10784086

-Id
10784086
-System
Riksarkivet NAD: G_unit