Vagnhärads församling (Församling) [sv]

Vagnhärads församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396a48c-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vagnhärads församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1720 1885
--Earliest time
1720
--Latest time
1885
-Was part of at time
-Timespan
1886 1925
--Earliest time
1886
--Latest time
1925
-Was part of at time
-Timespan
1863 1925
--Earliest time
1863
--Latest time
1925
Riksarkivet NAD: Ref
SE/048031003

-Id
SE/048031003
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10780251
-Id
10780251
-System
Riksarkivet NAD: G_unit