Vaksala församling (Församling) [sv]

Other languages: Vaksala församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396a401-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vaksala församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1720 1878
--Earliest time
1720
--Latest time
1878
-Was part of at time
-Timespan
1918 1966
--Earliest time
1918
--Latest time
1966
-Was part of at time
-Timespan
1879 1885
--Earliest time
1879
--Latest time
1885
-Was part of at time
-Timespan
1967 ongoing
--Earliest time
1967
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1971 ongoing
--Earliest time
1971
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1886 1917
--Earliest time
1886
--Latest time
1917
-Was part of at time
-Timespan
1967 1970
--Earliest time
1967
--Latest time
1970
-Was part of at time
-Timespan
1863 1966
--Earliest time
1863
--Latest time
1966
Riksarkivet NAD: Ref
SE/038004000

-Id
SE/038004000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10738088
-Id
10738088
-System
Riksarkivet NAD: G_unit