Henriksen, Marie (1867 - ) [no]

Henriksen, Marie (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:02
25/03/2023 01:15:00
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/938f2b5e-66ec-4497-888f-6e41d8b6b242 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Henriksen, Marie
Norwegian bokmål

First name
Marie
Norwegian bokmål

Last name
Henriksen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1867

-Time
1867
Death
 

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian




Norwegian nynorsk

Biography

Født 17.06.1867 i Kristiansand. Datter av oberst Frithjof H. (1831-1911) og Adelaide Heyerdahl (1838-78), g. 23.07.1895 m. lege Einar Nicolay Wergeland, sønn av generalmajor Joseph Frantz Oscar W. (1815-95) og "Caroline" Cecilie Adelaide Hagemann (1841-74), søster av Adelaide. Drev sammen med henne "Fotografisk Atelier A.& M. Henriksen" i det huset som faren hadde kjøpt til dem i 1892, og som de solgte i 1912. Det er mulig at hun forlot firmaet da hun giftet seg. Fra ca. l900 het det "A. & M. Henriksens Efterflg." og ble da drevet enten av Adelaide sammen med Emilie Andersen, eller av sistnevnte alene. Det ble solgt til N. R. S. Smestad i 1909, overtatt av N. R. Smestad jr. i 1956 og av Odd Lindstrøm i 1962.

Virkested:
1892 ca: Kristiansand; Kongensgade 14

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1469

-Id
1469
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006471

-Id
021036006471
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål