Description
Envåningsbyggnad i röd locklistpanel och pulpettak i tegel. Byggnaden ligger i direkt anslutning till vedboden (890). [sv]
Dataset owner
Last changed
22/11/2018 16:01:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9148c9ed-7fe7-4d0b-94b1-ceeabe091606 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Avträde
Swedish

Alternative name
Förråd
Swedish

Other name
891 [sv] -

-Name
891
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Envåningsbyggnad i röd locklistpanel och pulpettak i tegel. Byggnaden ligger i direkt anslutning till vedboden (890).
Swedish

History

Byggnaden uppfördes under 1780-talet i samband med uppförandet av Varvschefsbostället.

Swedish

Located at
Trossø (øy (T.ISL)) [no], Varvsgatan 7 [sv],

-Place
Norwegian bokmål


-Specified
Varvsgatan 7
Swedish
Geodata
56.15704, 15.58184, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15704
-Longitude (Easting)
15.58184
Is part of
Swedish

Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 194-196.
Swedish