Holmlia kirke (Kirke) [no]

Other languages: Holmlia kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:40:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/906e8ecd-1b77-4e5f-9753-0e742b4ea9c1 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Holmlia kirke
Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1993
-Earliest period
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor
Norwegian bokmål

-Actor (text)
Harald Hille
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk
Located at
Ljan øvre (Gard) [no], 0301-185/83 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
0301-185/83
Norwegian bokmål
Oslo (Kommune) [no], Ravnåsveien 28, 1254 [no], Holmlia sokn (01020201), Søndre Aker prosti, Oslo bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Ravnåsveien 28, 1254
Norwegian bokmål

-Place (text)
Holmlia sokn (01020201), Søndre Aker prosti, Oslo bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
59.83598, 10.7929, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.83598
-Longitude (Easting)
10.7929
-Precision
5
Events
-Timespan
1993
--Earliest time
1993
-Timespan
1993
--Earliest time
1993
-Timespan
1991
--Earliest time
1991
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
030106801

-Id
030106801
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
52

-Id
52
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Bygningsnummer Matrikkelen
81141061

-Id
81141061
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
0301-185/83
-Id
0301-185/83
-System
Gnr Bnr