9435 ULVIK I SALTEN (Poståpneri) [no]

9435 ULVIK I SALTEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:20:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8fbef646-de62-4994-9548-e8450e01e1c5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9435 ULVIK I SALTEN
Norwegian bokmål

Alternative name
ULVIK I SALTEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1904
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/06/1969

-Time
30/06/1969
Code
9435
Type
Norwegian bokmål

History

ULVIK I SALTEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Ulvik, i Lødingen herred, Nordland amt, under Bodø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1904. Sirk. 24, 29.6.1904.
NB: Kongsvik poståpneri var først tenkt flyttet til Ulvik i Salten fra 1.7.1904, men Kongsvik poståpneri ble likevel opprettholdt.

Navnet ble fra 1.4.1911 endret til ULVIK VED TJELDSUNDET. Sirk. 17, 25.3.1911.

Poståpneriet ble fra 1.7.1911 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 37, 22.6.1911.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ULVIK I TJELDSUND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet 9435 ULVIK I TJELDSUND ble lagt ned fra 1.7.1969. Ny postadresse: 9430 GAUSVIK. Sirk. 14, 28.4.1969.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt poståpneriet ved opprettelsen.

(9435)
Poståpnere:
Handelsm. Gunerius E. Kristiansen 1.7.1904 (f. 1862).
Ferdin Kristiansen 1.3.1932 (f. 1901).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1908, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1911 kr 150,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1904 30/06/1969

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1904 30/06/1969
--Earliest time
01/07/1904
--Latest time
30/06/1969
DigitaltMuseum
021166443884

-Id
021166443884
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål