AARBERG I SENJEN [no]

AARBERG I SENJEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/08/2017 17:19:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8f57b2ef-f690-4dc4-b414-7842315ab255 | RDF/XML | JSON-LD
Name
AARBERG I SENJEN
Norwegian bokmål

History

AARBERG I SENJEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Aarberg, i Torsken herred, Tromsø amt, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.1.1914 i stedet for det tidligere brevhus med samme navn. Sirk. 57, 18.12.1913.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅRBERG I SENJEN.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ÅRBERG I SENJA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.1.1961 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 29, 12.10.1960.

Poståpneriet ÅRBERG I SENJA ble lagt ned fra 1.10.1966. Sirk. 38, 8.11.1966. Ny postadresse: 9380 GRYLLEFJORD. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Gårdbr. Jens Tobiassen 1.1.1914 (f. 1875).
Ds.eksp. Tobias J. Aarberg kst. 1.12.1930 (f. 1910).
Ds.eksp. Alf Sigurd Olsen midlertidig fra 1.7.1954.
Fra 31.10.1960 til 1.4.1962 med vikarer.
Torgeir Olsen 1.4.1962 (f. 1932).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1916, da årlig lønn ble satt til kr 200,-, fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Change note

Konvertert fra poststedsregisteret 2017.

Norwegian bokmål