Anckarstierna exercishus [sv]

Other languages: Anckarstierna exercishus (swedish)

Karlskrona - Byggnader (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Terrakottafärgad rektangulär tegelbyggnad i två våningar med slätputsad fasad. På norra sidan finns två dubbeltrappor. [sv]
Dataset owner
Last changed
30/11/2018 09:51:16
24/02/2024 08:55:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8ed19b4b-5f57-4495-98ef-96201971c8cc | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Anckarstierna exercishus
Swedish

Alternative name
Exercishus för skeppsgossekåren
Swedish

Gymnastikbyggnad
Swedish

Other name
501 [sv] -

-Name
501
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Terrakottafärgad rektangulär tegelbyggnad i två våningar med slätputsad fasad. På norra sidan finns två dubbeltrappor.
Swedish

History

Exercishuset uppfördes 1905 för Skeppsgossekåren.

Swedish

-Place
Norwegian bokmål

Geodata
56.15669, 15.58279, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15669
-Longitude (Easting)
15.58279
Is part of
Swedish

Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 111-115.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Ankarstierna exercishus. Hämtad 2018-11-20.
Swedish