Björkegren, Bertil Vilhelm Bertelson (1908 - ) [sv]

Björkegren, Bertil Vilhelm Bertelson (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Herr, Stockholm. Insamlingsturné i dåvarande Franska Indokina för Naturhistoriska Riksmuseets räkning 1938/39. /US Skänkt saml. från Franska Indokina, inv. 39.47. Sålt saml. " " " " 40.27. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8e6d58b8-aa30-4ee8-8f99-4049ce65942e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Björkegren, Bertil Vilhelm Bertelson
Swedish

First name
Bertil Vilhelm Bertelson
Swedish

Last name
Björkegren
Swedish

Description
Herr, Stockholm. Insamlingsturné i dåvarande Franska Indokina för Naturhistoriska Riksmuseets räkning 1938/39. /US Skänkt saml. från Franska Indokina, inv. 39.47. Sålt saml. " " " " 40.27.
Swedish

Birth
1908

-Time
1908
Biography

Herr, Stockholm. Insamlingsturné i dåvarande Franska Indokina för Naturhistoriska Riksmuseets räkning 1938/39. /US Skänkt saml. från Franska Indokina, inv. 39.47. Sålt saml. " " " " 40.27.

Swedish

Carlotta-SMVK
1115825

-Id
1115825
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460979
-Id
021037460979
-System
DigitaltMuseum