Sjöslaget vid Femern (1644) [sv]

Sjöslaget vid Femern (swedish)

Krig och slag (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Sjöslag mellan de svenska och danska flottorna vid ön Femern. Slaget resulterade i en svensk seger. Den svenska befälhavaren var Carl Gustaf Wrangel. [sv]
Event type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
11/11/2016 12:23:05
20/08/2022 04:22:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8e060f99-45d9-4473-9809-c5fbda886118 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sjöslaget vid Femern
Swedish

Alternative name
Slaget vid Femern
Swedish

Description
Sjöslag mellan de svenska och danska flottorna vid ön Femern. Slaget resulterade i en svensk seger. Den svenska befälhavaren var Carl Gustaf Wrangel.
Swedish

Wikipedia

Timespan
13/10/1644 -

-Earliest time
13/10/1644
Event type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Happened at
, , Östersjön [sv]

-Place (text)
Östersjön
Swedish
Note
Aktörer:
Wrangel, Carl Gustaf

Fartyg:
Draken
Smålands Lejon
Göteborg
Leopard
Regina
Tre Kroner
Jägare
Vesterviks Fortuna
Akilles
Svan
Gamla Fortuna
Lam
Fenix
LIlla Delfin
Meerman
Swedish

Reference
Ericson Wolke, Lars & Hårdstedt, Martin (2009). Svenska sjöslag. Stockholm: Medströms bokförlag
Swedish

Gunnar Unger (1909). Illustrerad Svensk Sjökrigshistoria omfattande tiden intill 1680. Stockholm: Albert Bonniers Förlag
Swedish

DigitaltMuseum
029996972690
-Id
029996972690
-System
DigitaltMuseum