Herøy kirke (Kirke) [no]

Other languages: Herøy kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1100. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:40:18
02/03/2024 06:17:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8ccff1ce-5d71-4fa1-b323-e74aa427fe80 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Herøy kirke
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1100.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1100.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1100
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Herøy N (Kommune) [no], Kjerkåsveien 1, 8850 [no], Herøy sokn (10040201), Nord-Helgeland prosti, Sør-Hålogaland bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Kjerkåsveien 1, 8850
Norwegian bokmål

-Place (text)
Herøy sokn (10040201), Nord-Helgeland prosti, Sør-Hålogaland bispedømme
Norwegian bokmål
Sørherø (Gard) [no], 1818-4/1 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
1818-4/1
Norwegian bokmål
Geodata
65.97311, 12.27829, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
65.97311
-Longitude (Easting)
12.27829
-Precision
5
Events
-Timespan
1100
--Earliest time
1100
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
181800101

-Id
181800101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
531

-Id
531
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84564-1

-Id
84564-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
187754852

-Id
187754852
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
1818-4/1

-Id
1818-4/1
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
0212214270373
-Id
0212214270373
-System
DigitaltMuseum