9768 REPVOG (Poståpneri) [no]

9768 REPVOG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
11/06/2018 15:35:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8bedfba1-9c43-48eb-8305-e716d2457215 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9768 REPVOG
Norwegian bokmål

Alternative name
REPVAAG
Norwegian bokmål

REPVOG
Norwegian bokmål

REPVÅG
Norwegian bokmål

Establishment
13.05.1833

-Time
13.05.1833
Termination
?

-Time
?
Code
9768
Type
Norwegian bokmål

History

REPVOG poståpneri, i Kistrand prestegjeld (senere Kjelvik herred), Hammerfest fogderi, ble antakelig opprettet ved Kgl.res. 13.5.1833. Poståpneriet lå i postruten mellom Hammerfest og Havøesund og var antakelig først lagt under Alten posteksp. og fra 1849 lagt under Hammerfest posteksp.

"Postgangen i Finnmark ble fra 1863 endret til hver 2dje uke. Fra Alta til Kvalsund ble posten fra da ført sjøveien, fra Kvalsund til Hammerfest ført over land som før, likeledes fra Kvalsund til Kistrand prestegaard, derfra igjen ført sjøveien til Maasø".

Poståpneriets navn ble fra poststedsfortegnelsen 1838 skrevet REPVAAG.

Poståpneriet ble fra 1.10.1913 lagt under Honningsvåg postkontor. Sirk. 32, 12.7.1913.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet REPVÅG.

Grunnet krigssituasjonen var poståpneriet evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet sist på 1945. Sirk. 36, 8.12.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret REPVÅG nytt postnr 9768.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 238 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9778 / 9768)
Poståpnere/styrere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
Senere er funnet notert navnet Grüner uten dato.
Faktor Viig notert fra 1854, fast fra 21.8.1856.
Konsul Robertsen v/Oluf Bull er notert fra 17.5.1866.
Faktor O. Bull fast fra 14.9.1889.
Fredrik Bull kst. 30.6.1910, fast 15.6.1919 (f. 1882). Evakuerte i 1944. Poståpneriet ble fra 1946 (grunnet gjenoppbygging) styrt av ds.eksp. Olaf Bull. Fredrik Bull døde 14.12.1946.
Ds.eksp. Olaf Bull midlertidig fra 15.12.1946, fast fra 1.9.1947 (f. 1885).
Torbjørn Berg midlertidig fra 15.7.1951, fast 1.9.1952 (f. 1914).
Olaf Kristian Palin Bull 1.9.1965 (f. 1912).
Judith Helen Pedersen 1.8.1987.
Jorunn Sandvik fra 1.12.1992.

Den først kjente årlige poståpnerlønn:

1854 1876 1890 1898 1917
Spd. 12 30
Kr 160 260 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 13.05.1833 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
13.05.1833 ?
--Earliest time
13.05.1833
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166444023

-Id
021166444023
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål