6687 ENGE I NORDMØR (Poståpneri) [no]

6687 ENGE I NORDMØR (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:17:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8b0ccf9d-fc9f-4450-880f-0889dbad29e3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
6687 ENGE I NORDMØR
Norwegian bokmål

Alternative name
ENGE I NORDMØR
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/10/1898
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
6687
Type
Norwegian bokmål

History

ENGE I NORDMØR poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Engan, i Valsøfjorden herred, Nordmør fogderi, under Kristiansund N. postktr., ble underholdt fra 1.10.1898. Sirk. 34, 29.9.1898.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ENGJAN I NORDMØR. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1935 endret til ENGJAN PÅ NORDMØRE. Sirk. 3, 28.1.1935.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.6.1976 endret til ENGE. Sirk. 15, 24.5.1976.

Fra 2.6.1989 endret til VALSØYFJORD. Sirk. 29, 31.8.1989.
Tidligere Valsøyfjord ble lagt ned fra 1.4.1988.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(6687)
Poståpnere/styrere:
Fru Ellen Knubben 1.10.1898.
Handverksmester Marius Wæge 1.8.1925 (f.1895).
Gunnlaug Enge kst. 1.6.1966 (f.1922).
Posteksp. Haldis Engdal 1.9.1983 (f.1962).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1901. Poståpnerlønn etter det:

1901 1906 1910 1912 1914 1917
Kr 150 200 250 350 600 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1898 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1898 ?
--Earliest time
01/10/1898
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442642

-Id
021166442642
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål