4384 SOGGENDAL [no]

4384 SOGGENDAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:14:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8afe3d15-7fa0-48bb-ae8e-cddc92628759 | RDF/XML | JSON-LD
Name
4384 SOGGENDAL
Norwegian bokmål

Alternative name
SOGGENDAL
Norwegian bokmål

Establishment
27/05/1843 Sokndal (Kommune) [no], ,

-Time
27/05/1843
-Place reference
Sokndal (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
01/10/1968

-Time
01/10/1968
Code
4384
History

Soggendal poståpneri, i samme prestegjeld, Jæderen og Dalarne fogderi under Stavanger postktr. ble opprettet vd Kgl. res. 27.5.1843 og kom antagelig i virksomhet fra 1.7.1843 (portokart utstedt 21.7.1843)(ikke sirkulærmelding)

Fra poststedsfortegnelsen 1849 er navnet skrevet SOGNDAL I DALENE, og pr. 1.5.1862 var poståpneriet beliggende på Sogndalsstranden.

Poståpneriet ble fra 1.7.1893 liggende under Egersund postkontor. Sirk. 11.6.5.1893
Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet SOGNDAL I DALANE. Sirk. 53.23.9.1921

Ordningen med bruk av postnummer ble innført i 1968, og poståpneriet fikk tildelt postnummer 4384, men ble lagt ned fra 1.10.1968.
Sirk. 29.11.9.1968

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr. 271 (ca.1855/56) og fikk tilsendt datostempel i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

Poståpnere:
De som først ordnet med posten er ukjente
Losoldermann Jacob Bruun ble kst. i 1850, fast 1851
Havnefogd og losoldermann Søren Martin Clausen 14.2.1882
Telegrafbestyrer Ellen Andersen 8.3.1908
Telefonbestyrer Serine Scheie ble kst. 2.9.1910, fast 3.11.1910
Telefonbestyrer Marie Svanes 1.7.1916 (f.1895)
Frk. Nicoline Elida Frøiland var midltd. fra 13.9 til 13.10.1919 og 23.8 til 3.10.1920 under Svane sin tjenestefrihet. Hun ble senere tilsatt fast fra 1.5.1921 (f.1898) - hun hadde også tjenestefrihet i ett år fra 1.1.1960, men døde 13.9.1960.
Nicoline Aksnes var under ledighet fra 1.1.1960 og ble kst. fra 1.7.1960 (f. 1922).

De første årlige poståpnerlønner var:
1843: 8. spd., 1850: 36. spd., 1869: 56. spd., 1872: 72. spd., 1876: 100. spd., 1886: 440 kr., 1890: 500 kr., 1894: 600 kr., 1913: 650 kr., 1914: 700 kr., 1916: 650 kr.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlertidig dyrtidstillegg på 50 % av daværende lønn.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 27/05/1843 01/10/1968

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
27/05/1843 01/10/1968
--Earliest time
27/05/1843
--Latest time
01/10/1968
DigitaltMuseum
021166441563

-Id
021166441563
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål