Vogtenga (Forlatt sted) [no]

Vogtenga (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/8ab1e07a-f025-4dfd-adbe-1f84913bd64a | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vogtenga
Norwegian bokmål

Alternative name
Vogtenga
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
60.65589, 10.94627, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.65589
-Longitude (Easting)
10.94627
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
772502

-Id
772502
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål