1330 OSLO LUFTHAVN (Underpostkontor I) [no]

Other languages: 1330 OSLO LUFTHAVN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:51:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/891a82ae-987a-438a-b63f-51b42e0c7d43 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1330 OSLO LUFTHAVN
Norwegian bokmål

Alternative name
OSLO LUFTHAVN
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1948 Bærum (Kommune) [no], , ,

-Time
01/07/1948
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1330
Type
Norwegian bokmål

History

OSLO LUFTHAVN underpostkontor I, på Fornebu flyplass, ble uoffisielt opprettet som utvekslingskontor ved opprettelsen av Oslo Lufthavn, Fornebu, eventult noe senere. Utvekslingskontoret hadde egen styrer og var utstyrt med stempel OSLO LUFTHAVN.

Underpostkontoret ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1.postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Underpostkontoret I og Oslo Lufthavn utvekslingskontor ble fra 20.5.1965 slått sammen til en enhet med status av selvstendig postkontor under navnet OSLO LUFTHAVN postkontor. Sirk. 21, 5.6.1965.

OSLO LUFTHAVN postkontor B (publikumskontor) ble fra 1.1.1988 utskilt som postkontor B, under Oslo postdistrikt, Adm.avd.

Fra samme tid ble 1330 OSLO LUFTHAVN postkontor A endret til 1330 OSLO LUFTHAVN postterminal. Sirk. 1, 19.1.1988.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

1330 OSLO LUFTHAVN postkontor endrer navn til FORNEBU postkontor med virkning fra 8.10.1998. Postadressen blir 1330 FORNEBU. Sirk. 18, 2.10.1998.

(1330)
Styrere/postmestere/postsjefer:
Avd.sjef II Johan Juel Fosse 1.5.1965 (f. 1908).
Avd.sjef II Ragnar Bøhn 1.11.1967 (f. 1926).
Avd.leder Bersvein Gylland vikar fra 1.9.1979 (f. 1944).
Førstepostfullm. Birgit June Bersås 1.5.1988 (f. 1959).
Avd.leder Bersvein Gylland 12.2.1990 (f. 1944).
Postmester Anne Marie Elgenes fra 10.1.1994.
Poststyrer Jan Heidegård 1.5.1998.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1948 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1948 ?
--Earliest time
01/07/1948
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021167146978

-Id
021167146978
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret 2017.

Norwegian bokmål