8215 VALNESFJORDEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 8215 VALNESFJORDEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:18:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/88cc7ad1-189c-4046-bfbf-78848102d4cb | RDF/XML | JSON-LD
Name
8215 VALNESFJORDEN
Norwegian bokmål

Alternative name
VALNESFJORDEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/01/1894 Fauske (Kommune) [no], , ,

-Time
01/01/1894
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/08/1997

-Time
31/08/1997
Code
8215
Type
Norwegian bokmål

History

VALNESFJORDEN poståpneri, på Strømsnes, ved dampskipsanløpsstedet Stemland, i Skjerstad herred, Salten fogderi, under Bodø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1894. Sirk. 38, 22.12.1893.

Navnet ble fra 15.2.1908 endret til VALNESFJORD. Sirk. 6, 13.2.1908.

Poståpneriet ble fra 1.4.1959 lagt under Fauske postkontor. ( Protokoll / Noteringssentral.)

Fra 1.5.1971 igjen lagt under Bodø postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8215 VALNESFJORD ble lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 20, 7.8.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under VALNESFJORD tildelt postnr 8233.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8215)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Thomas Eriksen 1.1.1894.
Handelsm. Albert Olsen Strømsnes 8.11.1904.
P. A. Solvik 15.9.1907 (f. 1869, død 3.2.1927).
Fru Mathilde Solvik midlertidig fra 3.2.1927, kst. 1.8.1927 (f. 1884, død 30.7.1930).
Jenny Kaasino (Kristensen) 30.7.1930.
Ds.eksp. Annie Johanne Solvik (Furnes), men navnet var senere Annie Johanne Solvik Franing, fra 1.2.1938 (f. 1916, død 12.11.1979).
Vikarer fra 12.11.1979.
Posteksp.D Tore Vidar Solem 1.10.1980 (f. 1946).
Postkass. Signe Breimo vikar fra 1.5.1988 (f. 1958).
Poststyrer Torunn Marie Kristiansen 1.1.1994.

Årlig poståpnerlønn var i 1894 kr 50,-, i 1900 kr 80,-, i 1906 kr 150,-, i 1909 kr 200,-, i 1912 kr 400,-, i 1914 kr 500,- og i 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1894 31/08/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1894 31/08/1997
--Earliest time
01/01/1894
--Latest time
31/08/1997
DigitaltMuseum
021166443309

-Id
021166443309
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål