6490 EIDE I KVÆRNÆS (Poståpneri) [no]

6490 EIDE I KVÆRNÆS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:55:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/88749ff6-72a4-4907-b512-6299bcf62f08 | RDF/XML | JSON-LD
Name
6490 EIDE I KVÆRNÆS
Norwegian bokmål

Alternative name
EIDE I KVÆRNÆS
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1877 Eide MR (Historisk kommune) [no], ,

-Time
01/07/1877
-Place reference
Eide MR (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
6490
Type
Norwegian bokmål

History

EIDE I KVÆRNÆS poståpneri, på gården Eide, i Kværnæs prestegjeld, Nordmør fogderi, under Christianssund postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.7.1877. Sirk. 22, 10.8.1877.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet EIDE I KVERNES.

Endret 1897 til EIDE I NORDMØR. Sirk. 15, 13.4.1897,

og fra 1.4.1935 til EIDE PÅ NORDMØRE. Sirk. 3, 28.1.1935.

Navnet ble fra 1.6.1976 endret til bare EIDE. Sirk. 16, 8.6.1976.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk 1.6.1974 status av postktr. B. Sirk. 19, 19.6.1974.

Fra 1.5.1979 gitt status av postktr. C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksdadressatene under 6490 EIDE tildelt postnr 6499.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" levert først i 1882.

(6490)
Poståpnere/postmestere/poststyrere:
Aage Jakobsen Eide 1.7.1877.
Skolelærer Hans Aagesen Eide 5.7.1882 (f. 1852). Under permisjon 10.10.--31.12.1893 og 5.11.1895--6.7.1896 midlt. styrt av Elen Eide. Deretter med Johanne Eide Sildset under perm.i ca 5 måneder fra 6.2.1899, og Elen Eide i 4-5 mnd fra 21.1.1900. Fra 12.1.1902 i 2 mnd samt i 4 mnd fra 24.11.1902.
Ds.eksp. og gårdbr. Edvard T. Eide 15.10.1922 (f. 1885).
Trygve Sigmund Edvardsen Eide midlt. 23.2.1952, fast 1.10.1952 (f.1919).
Poståpner Solveig Kvisvik kst 16.6.1969 (f. 1920).
Kst.poståpner Anne Tordis Røskar kst. 1.2.1971 (f. 1943).
P.styrer Lillian Krakeli (Indrebø) vikar 1.10.1982, fast 19.9.1983 (f.1943).

Årlig poståpnerlønn var:

1877 1881 1893 1903 1907 1910 1914 1917
Kr 80 100 160 200 300 450 500 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1877 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1877 ?
--Earliest time
01/07/1877
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442548

-Id
021166442548
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål