2427 SØNDRE TRYSIL (Poståpneri) [no]

2427 SØNDRE TRYSIL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/88037c92-14a5-4f73-b971-22665a1de98b | RDF/XML | JSON-LD
Name
2427 SØNDRE TRYSIL
Norwegian bokmål

Alternative name
SØNDRE TRYSIL
Norwegian bokmål

Establishment
13/07/1885 Trysil (Kommune) [no], ,

-Time
13/07/1885
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/08/1997

-Time
31/08/1997
Code
2427
Type
Norwegian bokmål

History

SØNDRE TRYSIL poståpneri, på "Pladsen", i Trysil herred, Søndre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 22.12.1884 og 13.7.1885, med virksomhet fra 1.1.1886 og med en ukentlig gående bipostrute mellom Søndre Trysil og Trysil poståpnerier. Sirk. 27, 30.11.1885.

Poståpneriet ble (umiddelbart) fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet SØNDRE TRYSSIL.

Fra 1.7.1891 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 9, 7.4.1891.

Fra 1.4.1918 ble navnet endret til PLASSEN I TRYSIL. Sirk. 13, 22.3.1918.

Fra 1.1.1955 er navnet endret til bare PLASSEN. (Protokoll.)

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976,

Postkontoret 2427 PLASSEN ble lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 20, 7.8.1997.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1886.

(2427)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og landh. Peder Olsen Pladsen 1.1.1886 (f. 1835).
Ragna Dale kst. 1.4.1908, fast 24.4.1908.
Frk. Kirsti Pladsen kst. 1.3.1912, fast 2.9.1912.
Frk. Berta Pladsen 5.9.1916 (f. 1896).
Marie (Lutnæs) Holt 5.5.1920 (f. 1901).
Målfrid Storjordet kst. 1.6.1967 (f. 1928).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1886 kr 30,-, i 1889 kr 60,-, i 1894 kr. 120,-, i 1902 kr. 160,-, i 1908 kr. 250,-, i 1912 kr. 350,- og fra 1914 kr. 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 13/07/1885 31/08/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
13/07/1885 31/08/1997
--Earliest time
13/07/1885
--Latest time
31/08/1997
DigitaltMuseum
021166440752

-Id
021166440752
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål