2542 VINGELEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 2542 VINGELEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/87d956b4-302c-4309-92d4-9c876f06ef06 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2542 VINGELEN
Norwegian bokmål

Alternative name
VINGELEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1896 Tolga (Kommune) [no], , ,

-Time
01/07/1896
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/11/1997

-Time
30/11/1997
Code
2542
Type
Norwegian bokmål

History

VINGELEN poståpneri, i Tolgen herred, Nordre Østerdalen fogderi, under Hamar postkontor, ble underholdt fra 1.7.1896 med tre ganger ukentlig gående bipost til/fra Tolgen poståpneri. Sirk. 23, 26.6.1896.

Poståpneriet ble fra 1.10.1918 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.7.1923 lagt under Tynset postkontor. Sirk. 30, 30.6.1923.

Fra 1.8.1972 igjen lagt under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2542 VINGELEN, under Elverum postområde, ble lagt ned fra 1.12.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 30, 27.11.1997.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2542)
Poståpnere/styrere:
Landh. Esten Hilmarsen 1.7.1896.
K. Hilmarsen 1.11.1899 (f. 1863).
Hilmar Hilmarsen 1.9.1919 (f. 1899).
Meieribest. Einar Eriksen Dalflyen 1.10.1925 (f. 1881).
Nils Røe 1.9.1952 (f. 1924). Under sykdom i tiden 19.9.1955--18.3.1956 med vikarer. -- Fra 1954 var Røe også landpostbud i rute 1123.
Poststyrer Knut Ole Wollum 1.6.1990.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1902 kr 100,-, fra 1908 kr 150,-, fra 1912 kr 200,- fra 1913 kr 250,-, fra 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1896 30/11/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1896 30/11/1997
--Earliest time
01/07/1896
--Latest time
30/11/1997
DigitaltMuseum
021166440796

-Id
021166440796
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål