8500 VIKTORIAHAVN (Poståpneri) [no]

8500 VIKTORIAHAVN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
23/10/2015 16:08:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/853684d3-9c77-45bc-bb90-95d527b161a8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
8500 VIKTORIAHAVN
Norwegian bokmål

Alternative name
VIKTORIAHAVN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
15/02/1887
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
8500
Type
Norwegian bokmål

History

VIKTORIAHAVN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet i Ofoten, senere Ankenes herred, Salten fogderi, under Namsos postkontor, ble underholdt fra 15.2.1887 etter den engelske dronning og den svensk/norske prinsesses besøk av Ofoten -- Luleå-jernbanen. Sirk. 3, 14.2.1887.

Navnet ble fra 21.11.1898 endret til NARVIK v/Sirk. 42, 21.11.1889.

Fra 1.4.1899 og inntil videre ble det i stedet for poståpneriet underholdt feltpostkontor på stedet med navnet NARVIK FELTPOSTKONTOR. Sirk. 9, 7.3.1899.

Fra 1.9.1900 ble feltpostkontoret gitt status av POSTKONTOR A.

NARVIK fikk bystatus fra 1.1.1902.

Ved omorganisering av postnummmersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadressene i NARVIK postnr 8514--8517 NARVIK. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret NARVIK tildelt postnr 8501--8510.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1888.

(8500)
Poståpnere/feltpostmestere/postmestere/postsjefer:
Sekretær ved det engelske anlegget, Willlian Spear, 15.2.1887. Under hans fravær i en tid i 1889 styrt av postbetj. Albert N. Lie.
Oppsynsbetj. O. Marthiniussen 1.10.1892. -- Han ble senere Narviks første ordfører.
Posteksp. Fredrik M. Hansen midlertidig feltpostmester 1.4.1899.
Posteksp. Ludvig Herman Erichsen tilsatt feltpostmester 1.9.1900 (f. 1859).
Posteksp.I Alexander Lange 1.12.1905 (f. 1875).
Posteksp. Ingebrigt Michael Michelsen 1.5.1916 (f. 1868). Under sykdom fra 3.8.1928 styrt av sekr. Olaf Riese (f. 1886) til I. M. Michelsen sluttet 1.8.1929.
Postfullm.II Reidar Evjen kst. 1.8.1929. Tiltrådt 1.2.1930 (f. 1879) med postfullm. II Anders Gustav Beckmann (f. 1885) som midlertidig styrer. Under Reidar Evjens sykdom fra 22.6.1938 ble stedet styrt av postfullm. Ole Birger Grebstad (f. 1897).
Postfullm. Odd Lund 16.4.1939, tiltrådt 1.6.1939 (f. 1884) med postfullm.Ole Birger Grebstad (f 1897) som midlertidig styrer.
Postfullm.I Arthur Andreas Hansen 1.3.1946 (f. 1889).
Avd.sjef I Arthur Bertrand Bentzen 1.11.1959 (f. 1902).
Fung.kons.II Haakon Johan Leren 1.3.1963 (f. 1916).
Postmester Arne Ludolf Hanssen 1.7.1969 (f. 1923).
Avd.leder Kurt Ståle Vangen 1.6.1990 (f. 1942).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1887.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/02/1887 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/02/1887 ?
--Earliest time
15/02/1887
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443461

-Id
021166443461
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål