1970 HEMNÆS I HØLAND (Poståpneri) [no]

1970 HEMNÆS I HØLAND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8493ef1a-0fb5-4e73-b08e-700cfc0a1112 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1970 HEMNÆS I HØLAND
Norwegian bokmål

Alternative name
HEMNÆS I HØLAND
Norwegian bokmål

Establishment
11/10/1873 Aurskog-Høland (Historisk kommune) [no], ,

-Time
11/10/1873
-Place reference
Aurskog-Høland (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
1970
Type
Norwegian bokmål

History

HEMNÆS I HØLAND poståpneri, i Høland prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postktr., ble underholdt ved Kgl.res. 11.10.1873 med virksomhet fra 1.1.1874. Sirk. 26, 28.11.1873.

Navnet er endret til HEMNES I HØLAND ved poststedsfortegnelsen 1889.

Poståpneriet flyttet fra 1.4.1889 til jernbanestasjonen. Posteksp. mellom Bingsfoss og Skulerud ble opprettet 15.12.1889.

Fra 1.7.1953 ble poståpneriet lagt under Lillestrøm postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.19787 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.1.1991 endret til bare HEMNES. Sirk. 29, 8.10.1990.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt ved opprettelsen.

(1970)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Nikolai Gulbrandsen Braate 1.1.1874.
Gårdbr. Johan N. Braate 22.5.1895.
Stasj.mester Joh. Kollerud 1.4.1899.
Stasj.mester K. Østenby 1.5.1914 (f. 1883).
Overtatt av Urskog-Hølandsbanen 15.2.1929.
Overtatt av Norges Statsbaner 1.1.1945.
Poståpner Thoralf Olsen Åsvang 1.5.1950 (f.1908).
Poståpner Marie Synøve Næss midlt. 1.2.1959, fast 1.2.1959 (?) (?) (?) (f. 1918).
Postkass Else Mari Myhrer Nyborg 1.11.1985 (f. 1956).
Poststyrervikar Eva Torill Strømsnes 1.10.1987 (f. 1957).
Postkass. May Synnøve Ness 1.1.1989 (f. 1944).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1874 1876 1877 1880 1890 1899 1904 1912 1913 1914
Spd. 12 24
Kr 140 160 200 250 500 550 600 650

Fra 1917 ble lønnen satt til kr 750,- og fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 11/10/1873 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
11/10/1873 ?
--Earliest time
11/10/1873
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440604

-Id
021166440604
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål