8725 UTSKARPEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 8725 UTSKARPEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8415126f-635d-4e2b-95b2-a988ea241342 | RDF/XML | JSON-LD
Name
8725 UTSKARPEN
Norwegian bokmål

Alternative name
UTSKARPEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1896 Rana (Kommune) [no], , ,

-Time
01/07/1896
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
8725
Type
Norwegian bokmål

History

UTSKARPEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet i Hemnes herred, Nordre Helgeland fogderi, under Bodø postkontor, i ruten mellom Sjonen og Utskarpen, ble underholdt fra 1.7.1896. Sirk. 23.,26.6.1896.

Poståpneriet ble fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Fra 1.7.1918 lagt under Hemnesberget postkontor. Sirk. 31, 25.6.1918.

Fra 1.10.1924 igjen lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 27, 30.9.1924.

Fra 1.1.1952 lagt under Mo postkontor. Sirk. 30, 18.12.1951.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret UTSKARPEN nytt postnr 8725. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 8725 UTSKARPEN tildelt postnr 8726.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8620 / 8725)
Poståpnere/styrere:
Lærer Odin Olsen Ramseng 1.7.1896.
Ds.eksp. Adolf Martin Kristensen 1.7.1918 (f. 1880).
Åsta Bertine Kristiansen midlertidig fra 8.5.1950, fast 1.10.1950 (f. 1909).
Poststyrer Inger Kristianne Fenes 1.11.1976 (f. 1928).
Mette Fenes 1.1.1987 (f. 1964).
Postkass. Tore Johan Haaven 1.2.1990 (f. 1958).
Postkass. Mette Fenes igjen fra 1.12.1991 (f. 1964).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 80,-, fra 1908 kr 150,-, fra 1912 kr 200,- og fra 1913 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1896 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1896 ?
--Earliest time
01/07/1896
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443551

-Id
021166443551
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål