Akvakulturdyr [no]

Akvakulturdyr (norwegian bokmål)

Aquaculture (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) [no])

Description
Begrep brukt i norske lover og forskrifter som betegner "(a)lle livsstadier inklusive kjønnsprodukter og hvilestadier, av alle akvatiske dyr oppdrettet i et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr, inkludert alle akvatiske dyr som har vært viltlevende og som er ment for et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr." [no]
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
08/11/2016 09:07:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/839343f4-b3f1-4cb3-8542-29b8bee1f0dd | RDF/XML | JSON-LD
Label
Akvakulturdyr
Norwegian bokmål

Description
Begrep brukt i norske lover og forskrifter som betegner "(a)lle livsstadier inklusive kjønnsprodukter og hvilestadier, av alle akvatiske dyr oppdrettet i et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr, inkludert alle akvatiske dyr som har vært viltlevende og som er ment for et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr."
Norwegian bokmål

Definition
akvatiske dyr i oppdrett
Norwegian bokmål

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Related concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

-Text
Forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m.
Norwegian bokmål