Alstadhaug kirke, Skogn (Kirke) [no]

Other languages: Alstadhaug kirke, Skogn (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1180. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:37:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/83297196-9e50-4e32-bd99-d7d8b11b161f | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Alstadhaug kirke, Skogn
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1180.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1180.
Norwegian nynorsk

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1180
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Alstadhaug (Gard) [no], 5037-19/1 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
5037-19/1
Norwegian bokmål
Levanger (Kommune) [no], Alstadhaugvegen 386, 7608 [no], Alstadhaug sokn (09150201), Stiklestad prosti, Nidaros bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Alstadhaugvegen 386, 7608
Norwegian bokmål

-Place (text)
Alstadhaug sokn (09150201), Stiklestad prosti, Nidaros bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
63.7239, 11.22527, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
63.7239
-Longitude (Easting)
11.22527
-Precision
5
Events
-Timespan
1180
--Earliest time
1180
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
171900101

-Id
171900101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1213

-Id
1213
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
83770-1

-Id
83770-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
185647048

-Id
185647048
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
5037-19/1
-Id
5037-19/1
-System
Gnr Bnr