Åset (Forlatt sted) [no]

Åset (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/83071ee9-3700-4ee5-9d73-61273a418bf1 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åset
Norwegian bokmål

Alternative name
Åset
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
61.26727, 12.06252, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
61.26727
-Longitude (Easting)
12.06252
Is Part Of
English
English
English

Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1294503

-Id
1294503
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål