4370 EGERSUND (Poståpneri) [no]

Other languages: 4370 EGERSUND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/82ab0c33-00f6-4053-9969-ea329e9394e0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
4370 EGERSUND
Norwegian bokmål

Alternative name
EGERSUND
Norwegian bokmål

Establishment
01/01/1831 Eigersund (Kommune) [no], , ,

-Time
01/01/1831
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
4370
Type
Norwegian bokmål

History

EGERSUND poståpneri ble ifølge historien opprettet 1.1.1831. (Posthornet nr 1/1949).

I et brev til amtmannen i Stavanger den 25.11.1830 bemyndiger Finance- departementet amtet til å ansette en poståpner i Egersund. (Se også Kgl.res. 30.10.1830).

Departementets approbasjon er datert 17.1.1831. Der heter det at fru Tohrsen inntil videre skal fungere som poståpner i Egersund fra 1.1.1831 med årlig lønn av 8 spd.

Før 1831 ble posten til Egersund hentet i Helleland der postveien gikk. Fra opprettelsen ble det også opprettet 2 ganger ukentlig bipost til/fra Helleland. Historien beretter videre at det allerede var en slags privat postordning i Egersund, og at Ingeborg Kjelland Tohrsen ordnet med postarbeidet. Hun ble som nevnt også den første offisielle poståpner. Fra opprettelsen ble det utskrevet 2 militære til å befordre posten fra Helleland til Egersund hver søndag og onsdag morgen. Omvendt hver fredag og tirsdag kveld.

Helleland poståpneri ble trolig nedlagt i 1841/2 da postveien ble lagt om Egersund (nytt Helleland ble oppr. i 1867).

Egersund ble fra 1.1.1849 omgjort til POSTEKSPEDISJON. Sirk.4, 9.1848.

I tiden1858-1875 var postekspedisjonen forenet med apotekerstillingen.

Postekspedisjonen ble ved Kgl.res. 31.5.1890 omgjort til selvstendig POSTKONTOR fra 17.5.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 4370 EGERSUND tildelt postnr 4379.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poststedet datostempel allerede i 1849 av 1-rings type med antikva bokstaver, men har senere også nyttet 3-rings kassasjonsstempel (1856) nr 52.

(4370)
Poståpnere/postekspeditører/postmestere/postsjefer:
Ingeborg Kjelland Tohrsen (privat fra 1825) 1.1.1831. Hun ble tilsatt postekspeditør 1.1.1849 (død 1858).
Apoteker Johan Hermansen Meier 30.6.1858 (f. 1817, død 1867).
Ernst Meier ant. midlt. 1867, kst. 2.3.1869.
Enkefru Louise Meier 1.6.1869.
Posteksp. Christian Martin Aarstad kst. 1.10.1875 (f. 1833), fast 31.8.1876. Tilsatt postmester ca 1890.
Posteksp. Oskar Sigvart Olsen Fossgaard kst. u. ledighet 19.11.1892 (f. 1861).
Postfullm. Jens Peder August Jarmann midl. 10.2.1893, fast 15.4.1893 (f. 1836).
Posteksp. Oskar Sigvart Olsen Fossgaard 15.8.1901 (f. 1861).
Posteksp.I Rudolf Tillisch 18.4.1914 (f. 1867).
P.eksp. Andreas Andreassen kst. 15.7.1925 (f. 1891).
Postm. Alfred Anstensen 1.1.1926 (f. 1870).
P.eksp. Andreas Andreassen kst. 1.9.1928 (f. 1891).
P.flm. II Imanuel Hermansen kst. 1.12.1928, tiltrått 1.1.1929 (f. 1876), med posteksp. Andreas Andreassen som midlt. styrer.
Imanuel Hermansen ble ved Kgl.res. 19.7.1946 utnevnt til postmester fra 1.7.1946.
P.eksp. Olaf Lorentzen midlt. 21.9.1946, fast 1.3.1947 (f. 1889).
Postm. Arthur Bernhard Sværen 1.9.1955 (f. 1894).
Postm. Simon Myklebust 1.8.1965 (f. 1920).
Førstepostflm. Solveig Olise Ellingsen 1.3.1987 (f. 1946).

Den årlige poståpnerlønnen ble som nevnt satt til 8 spd. i 1831 fra:

1842 1849 1875 1876 1882 1886
Spd. 18 120 700 650
Kr 2850 3100

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1831 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1831 ?
--Earliest time
01/01/1831
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441557

-Id
021166441557
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål