Nervågen Fiskeoppdrett (M tv 7) (Selskap) [no]

Other languages: Nervågen Fiskeoppdrett (M tv 7) (norwegian bokmål)

Norske havbruksaktører (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) [no]

Description
Matfiskkonsesjon i Tingvoll kommune på 8000 m³, tildelt i 1986. [no]
Type
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
22/09/2020 08:10:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/81ccbde2-f9d2-4bda-a404-be45c9d809af | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nervågen Fiskeoppdrett (M tv 7)
Norwegian bokmål

Alternative name
M tv 7
Norwegian bokmål

Description
Matfiskkonsesjon i Tingvoll kommune på 8000 m³, tildelt i 1986.
Norwegian bokmål

Establishment
11/07/1986

-Time
11/07/1986
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Activity
Matfiskoppdrett

-Type of activity (text)
Matfiskoppdrett
Norwegian bokmål
Reference
Hans Ulrik Hammer (2012), «Havbruksnæringas historie på Nordmøre»
Norwegian bokmål