Epidemisjukhuset [sv]

Epidemisjukhuset (swedish)

Karlskrona - Byggnader [sv]

Description
Byggnaden tillkom under 1700-talet som ett fyrverkarhus för artilleriets laddningar. Det byggdes om till epidemisjukhus 1831 och är idag tjänstelokal tillhörande Marinmuseum. [sv]
Last changed
22/11/2018 16:06:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/81b23256-87c1-4e63-8b63-4bacb9cced34 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Epidemisjukhuset
Swedish

Alternative name
Expeditionshuset
Swedish

Gula villan
Swedish

Sjukhuslängan
Swedish

Sjukhuspaviljongen
Swedish

Sjukhusvillan
Swedish

Description
Byggnaden tillkom under 1700-talet som ett fyrverkarhus för artilleriets laddningar. Det byggdes om till epidemisjukhus 1831 och är idag tjänstelokal tillhörande Marinmuseum.
Swedish

History

Byggnaden uppfördes under 1700-talet som fyrverkarhus för kruttillverkning och kruthantering. Under 1800-talet fungerade den som rustkammare för Sjöartillerikåren. År 1831 byggdes byggnaden om till kolera- och epidemisjukhus. Det fanns häri sjuksal och personalrum. Laboratorieholmen varpå byggnaden är belägen var avskild från Stumholmen fram till mitten av 1900-talet och gjorde sig därför lämplig för både kruthantering och karantän för smittade.

1992 blev byggnaden ett byggnadsminne.

Swedish

Time
1745?

-Earliest time
1745?
-Place
Geodata
56.16112, 15.60024, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.16112
-Longitude (Easting)
15.60024
Is part of
Swedish

-Text
Statens Fastighetsverk. Epidemisjukhuset, Karlskrona. Hämtad 2018-10-24.
Swedish
-Text
Länsstyrelsen Blekinge. Före detta sjukhusnyggnad, kokhus och desinfektionshus. Hämtad 2018-10-24.
Swedish