Cleve, Per Teodor (1840 - 1905) [sv]

Cleve, Per Teodor (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Kemist. Professor, Uppsala. Bedrev geologiska studier i Nordamerika och Västindien 1868 - 69. Gjorde 1880 upptäckten av de förut okända grundämnena holmium och tulium. C. utförde stora undersökningar av Nordsjöns och Skageracks plankton 1897 samt idkade planktonforskning i Atlanten, N. ishavet, Röda havet och Indiska oceanen. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:25
01/10/2022 04:37:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/819e3754-f715-4faf-be8e-949c6e7d2475 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Cleve, Per Teodor
Swedish

First name
Per Teodor
Swedish

Last name
Cleve
Swedish

Title
Professor

-Title
Professor
Swedish
Uppsala.

-Title
Uppsala.
Swedish
Description
Kemist. Professor, Uppsala. Bedrev geologiska studier i Nordamerika och Västindien 1868 - 69. Gjorde 1880 upptäckten av de förut okända grundämnena holmium och tulium. C. utförde stora undersökningar av Nordsjöns och Skageracks plankton 1897 samt idkade planktonforskning i Atlanten, N. ishavet, Röda havet och Indiska oceanen. /US
Swedish

Wikipedia

Birth
1840

-Time
1840
Death
1905

-Time
1905
Biography

Kemist. Professor, Uppsala. Bedrev geologiska studier i Nordamerika och Västindien 1868 - 69. Gjorde 1880 upptäckten av de förut okända grundämnena holmium och tulium. C. utförde stora undersökningar av Nordsjöns och Skageracks plankton 1897 samt idkade planktonforskning i Atlanten, N. ishavet, Röda havet och Indiska oceanen. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1020956

-Id
1020956
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461100
-Id
021037461100
-System
DigitaltMuseum