Vivollen (Forlatt sted) [no]

Vivollen (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/80de8a90-d88e-4000-b96d-100acf4dcdb2 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vivollen
Norwegian bokmål

Alternative name
Vivollen
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
64.19544, 12.27822, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
64.19544
-Longitude (Easting)
12.27822
Is Part Of
English
English
English

Sentralt stedsnavnregister (SSR)
792097

-Id
792097
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål