Kockums AB (Varv) [sv]

Other languages: Kockums AB (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Ett av Sveriges största fartygsvarv. [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:05:42
20/04/2024 06:22:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8083e43f-da88-411e-b623-e1527f7c2380 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kockums AB
Swedish

Alternative name
Kockums Mekaniska Verkstad AB
Swedish

SAAB Kockums AB
Swedish

ThyssenKrupp Marine Systems AB
Swedish

Description
Ett av Sveriges största fartygsvarv.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1840

-Time
1840
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Varvet grundades 1840 medan varvsverksamheten startade 1873 med det första fartyget, lastångaren Tage Sylvan. Varvet hade sin topperiod efter andra världskriget då Kockums var bland världens största leverantörer av fartygstonnage. Varvet har också haft en omfattande militär utveckling och produktion av speciellt ubåtar. Fortfarande sker ett utvecklingsarbete av nya ubåtar i Malmö medan produktionen sker vid Karlskronavarvet, som Kockums nu äger (2004).Köptes av ThyssenKrupp som sedan sålde tillbaka varvet Svenska staten. Varvet är sedan 2014 SAAB Kockums AB, f.d. ThyssenKrupp Marine Systems AB, till 1 juni 2013 Kockums AB, ett svenskt varv ingående i SAAB AB. Företagets huvudkontor finns i Malmö och andra verksamheter finns på Muskö örlogsbas och vid Karlskronavarvet.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Malmö (Kommun) [sv], , ,

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
--Place
Swedish
Reference
Dunge, Manne (red.), Varvsliv: minnen från en svensk industriepok, [Sjöhistoriska museet], Stockholm, 2004
Swedish

DigitaltMuseum
021166009548
-Id
021166009548
-System
DigitaltMuseum