2116 ELLINGSRUD [no]

2116 ELLINGSRUD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8034ecd9-bb0e-450b-bd23-8d48a8f69a4a | RDF/XML | JSON-LD
Name
2116 ELLINGSRUD
Norwegian bokmål

Alternative name
ELLINGSRUD
Norwegian bokmål

Code
2116
History

ELLINGSRUD i Sør-Odalen, Odalen prestegjeld, Vinger og Odalen fogderi, under Christiania postktr., er nevnt i posthistorien som poståpneri allerede i 1752. I "Forklaring til Postoppidans kart" er stedet imidlertid bare benevnt postgård.

Det er ikke funnet noteringer om når det ble opprettet offentlig poståpneri på stedet.

I fortegnelser 1808 er navnet endret til VESTRE OUS I ODALEN. Poststedet hadde da antakelig flyttet til gården Ellingsrud. Poståpneriet skal da tildeles nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok). I "Anhang" 1813 er navnet igjen endret til ELLINGSRUD, for så å være VESTRE OUS i portotabellen 1816. I portotabeller fra 1837 til 1847 er navnet bare OUDALEN, fra 1848 til 1855 skrevet ODALEN. Etter 1855 må navnet være endret til SØNDRE ODALEN.
(Mangler noteringer for 1856--1861.)

Poståpneriet ble lagt ned 15.11.1862 i forbindelse med opprettelsen av daglig postbefordring med Kongsvingerbanen. Sirk. 26, 8.11.1862. Samtidig ble SANDER JERNBANESTATION poståpneri opprettet.

Poståpnere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1835 er imidlertid attestert av Hagerup, som var mulig poståpner.
Erik Sjønnesen er videre notert fra 15.4.1854.
Cand.theol. og kirkesanger Julius Rynning fra 1.5.1857.

SANDER JERNBANESTATION poståpneri må betraktes som det poståpneri som overtok postarbeidet etter det nedlagte SØNDRE ODALEN.

SANDER JERNBANESTASJON poståpneri, i Søndre Odalen prestegjeld, Vinger og Odalen fogderi under Christiania postktr. ble opprettet 15.11.1862 i forbindelse med postføring på Kongsvingerbanen. Sirk. 26, 8.11.1862.

Navnet ble senere endret til bare SANDER.

Poståpneriet ble fra 1.7.1900 lagt under Kongsvinger postkontor. Sirk. 26, 30.6.1900.

Fra 1.6.1961 lagt under Skarnes postktr. Sirk. 12, 25.4.1961.

Fra 1.7.1971 igjen under Kongsvinger postktr. Sirk. 28, 15.6.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper betegnet underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SANDER nytt postnr 2116.

Datostempel av 1-rings type med antikva eller stenskrift bokstaver ble tilsendt i 1867.

(2140 /2116)
Poståpnere/styrere:
St.mester Sommerfeldt 15.11.1862.
Landh. Søren Sørensen 15.8.1867 hadde kontor på gården Sundby, men henter/bringer posten på stasjonen.
St.mester Chr. Lund 1.1.1869.
St.mester Knudsen 11.5.1871.
St.mester A. Gundersen 14.6.1871.
St.mester Engelstad kst.19.9.1872.
St.mester W. Finstad 1.12.1872.
St.mester Henrik Tomas Henriksen 1878.
St.mester Edvin Olsen 18.8.1892.
Telegrafist T. Hoff kst. 20.10.1893.
St.mester N. Andreassen 1.3.1894.
St.mester J. A. Jonassen 5.10.1914 (f. 1866).
Frk Johanne Engebretsen (Sander) 16.8.1919 (f. 1896).
Johanne Marie Vadheim (Leikvang) 1.4.1951 (f. 1919).
Inger Sanda Jenssen 1.12.1986.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1863 1875 1880 1888 1898 1902 1910 1917
Spd. 36 48
Kr 300 400 600 720 800 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166440659

-Id
021166440659
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål