Wivelstad, Bodil Buck (1909 - 1999) [no]

Wivelstad, Bodil Buck (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2019 15:37:14
04/07/2020 03:14:46
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/800f4b2a-ee99-42bc-be38-46c57f367e60 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wivelstad, Bodil Buck
Norwegian bokmål

First name
Bodil Buck
Norwegian bokmål

Last name
Wivelstad
Norwegian bokmål

Alternative name
Buck, Bodil
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1909

-Time
1909
Death
1999

-Time
1999
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 07.01.1909. Røros. Datter av fotograf Ole Iversen Buck og Helga Tofthammer, gift 1951 med Arne Wivelstad, sønn av Einar W. Utlært hos faren, og skole. Overtok i 1949 etter faren det firmaet som var startet av farfaren i 1868 og overtatt av faren ved hans død i 1884. I 1970 overlot hun firmaet til Anders Galåen.

Virkested:
1949-1970 ca: Røros

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Østlendingen 10.02.1968
Arbeidets Rett 10.01.1986
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3070

-Id
3070
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009344

-Id
021036009344
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål