Mönstersalsbyggnaden [sv]

Mönstersalsbyggnaden (swedish)

Karlskrona - Byggnader (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Tvåvåningsbyggnad med fasad i vitgul puts och sadeltak i plåt. I östra delen finns tre våningar. Nära byggnadens västra sida finns en tempelgavel med åtta kolonner vid huvudentrén mot söder, sex kolonner fram och två på sidan. Mellan kolonnerna och tympanon finns en dekor. I tympanon finns en vajande örlogsflagga på var sida om en oval sköld innehållande Gustav III:s monogram. [sv]
Dataset owner
Last changed
21/12/2018 09:20:14
12/06/2021 21:18:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7b5909c1-ea63-4539-a81d-f834081ad170 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Mönstersalsbyggnaden
Swedish

Alternative name
Mönster- och modellsalsbyggnaden
Swedish

Other name
210 [sv] -

-Name
210
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister
Swedish
Description
Tvåvåningsbyggnad med fasad i vitgul puts och sadeltak i plåt. I östra delen finns tre våningar. Nära byggnadens västra sida finns en tempelgavel med åtta kolonner vid huvudentrén mot söder, sex kolonner fram och två på sidan. Mellan kolonnerna och tympanon finns en dekor. I tympanon finns en vajande örlogsflagga på var sida om en oval sköld innehållande Gustav III:s monogram.
Swedish

History

F. H. af Chapman ritade byggnaden 1782 och den tros ha uppförts 1784-1786. Mönstersalen på bottenvåningen användes för inmönstring av fartygsbesättningar. I modellsalen en våning upp fanns just fartygsmodeller, tredimensionella läroböcker och diverse studieobjekt. Övriga delen av byggnaden bestod av kontors- och verkstadslokaler. I början av 1800-talet tillkom ett trapphus vid östra gaveln, vilket revs vid en renovering 1946-1947. Taket har flera gånger renoverats och bytts ut. Från 1907 och en period framåt kom Mönstersalen att användas som arkiv och nya fönster slogs därför upp på norra sidan. Under 1970-talet skedde en genomgripande inre ombyggnation inför inflyttandet av örlogsbasens stab. Idag brukas modellsalen som konferenslokal.

Swedish

Time
1782

-Earliest time
1782
Located at
Trossø (øy (T.ISL)) [no], ,

-Place
Norwegian bokmål

Geodata
56.15636, 15.58368, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15636
-Longitude (Easting)
15.58368
Is part of
Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 49-54.
Swedish

Norberg, Erik (red.), Karlskronavarvets historia. D. 2, 1866-1992, Karlskronavarvet (Karlskrona, 1993), s. 229.
Swedish

Swahn, Bo & Bergström, Sven-Olof, Örlogsvarvet i Karlskrona, Skrivstugan (Karlskrona, 1994), s. 32-34.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Mönstersalsbyggnaden. Hämtad 2018-11-07.
Swedish