Mariehamns Seglarförening (Förening) [sv]

Other languages: Mariehamns Seglarförening (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Seglarförening med säte i Östra hamnen i Mariehamn [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 21:08:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/79eb42c6-f377-4470-b4d7-3a1d4a9f02f2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Mariehamns Seglarförening
Swedish

Description
Seglarförening med säte i Östra hamnen i Mariehamn
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Mariehamns Seglarförening, förkortat MSF, grundades 4.6.1917 av sjökaptenen Anders Öström, folkskolläraren J.E. Ahlqvist, bokhandlaren Gunnar Furstenborg, herr Karl Isaksson, affärsmannen Frans Sundström och studeranden Robert Rothberg. Den första kappseglingen i föreningens regi ordnades redan två veckor efter grundandet, 17.6.1917. Föreningen uppstod för att kunna kappsegla med båtar av allmogetyp och intresset för detta var stort. Båttyperna ändrades dock och under 1950-talet tillkom motorbåtar till föreningen.

I föreningens stadgar står:
"Föreningens ändamål är att främja segel- och motorbåtssporten, att genom tävlingar, navigationskurser, båtskötsel, utveckling av båttyper, livräddning samt annan liknande verksamhet sprida kunskap i sjömanskap och att genom färder i den åländska skärgården öka medlemmarnas kännedom om och känsla för hembygden. Dessutom skall föreningen främja ungdomsverksamheten i landskapet Åland genom att bland annat intressera ungdomar för segel- och motorbåtssporten."

MSFs hemmahamn är Östra Hamnen där stor del av verksamheten koncentreras kring hamnbyggnaden där det bl.a. finns klubblokal och juniorhus. I samma byggnad verkar restaurang, Club Marin samt serviceutrymmen för gästande båtar. Gästhamnen är en betydande del av klubbens verksamhet och till sin storlek anses den vara Finlands största gästhamn. Till föreningen hör två klubbholmar, i Kalmarviken med Seglarnästet där MSF haft sitt viste sedan 1940-talet och i Föglö södra skärgård där utflyktshamnen Möholm finns.

Swedish

Related agent
-Other actor
-Specification
Grundare
Swedish

-Timespan
1917
--Earliest time
1917