3570 AAL (Poståpneri) [no]

Other languages: 3570 AAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/78f37760-a7f4-490b-a445-fcd4b1e69186 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3570 AAL
Norwegian bokmål

Alternative name
AAL
Norwegian bokmål

Establishment
23/03/1857 Ål (Kommune) [no], , ,

-Time
23/03/1857
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3570
Type
Norwegian bokmål

History

AAL poståpneri, i Aal prestegjeld, Hallingdal fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 23.3.1857, med virksomhet fra 1.10.1857. Sirk. 8, 17.10.1857.

Poståpneriet ble fra 1.10.1971 lagt under Hønefoss postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fikk poståpneriet fra 1.11.1973 status av postkonto B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3570 ÅL tildelt postnr 3571.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 375 og fikk datostempel i desember 1858 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3570)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Lensm. Pleym 1.10.1857.
Skolelærer Anders Olsen Bjella 1.7.1864.
Ole Andersen Sundre 7.4.1892 (f. 1870).
Overtatt av Telegrafverket fra 1.11.1934.
Olav Kirkedalen 1.4.1942 (f. 1907).
Avd.sjef II Ragnar Rokne 1.10.1974 (f. 1943), med vikarer under kurs og tjeneste ved andre poststeder.
Postmester Ingunn Hvitsand 1.8.1996.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1857 1867 1873 1878 1881 1889 1896 1901 1905 1909 1912 1917
Spd. 12 20 36
Kr 200 280 360 480 600 700 800 850 1300

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 23/03/1857 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
23/03/1857 ?
--Earliest time
23/03/1857
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441194

-Id
021166441194
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål