Hydro [no]

Hydro (norwegian bokmål)

Fotograffirmaer (Norge) (Preus museum) [no]

Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
12/06/2018 09:47:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/78953481-870c-4294-bcb2-3a7bc5b82cd2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hydro
Norwegian bokmål

History

Norsk Hydro, eller Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstoffaktieselskap, ble stiftet i 1905. Da hadde firmaets grunnlegger, Sam Eyde, foretatt sonderinger og oppkjøp siden 1902 med tanke på å utnytte vannkraften til en ny elektrokjemisk industri.

(Kilde: 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005, Oslo 2008)

I 2007 ble Norsk Hydro fusjonert med Statoil.

Norwegian bokmål

Same as (internal)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
4215

-Id
4215
-System
FR
DigitaltMuseum
021166004487

-Id
021166004487
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål