Trafikaktiebolaget Stockholm - Kvarnholmen (Trafikföretag) [sv]

Other languages: Trafikaktiebolaget Stockholm - Kvarnholmen (swedish)

Organizations VIAF

Type
Last changed
25/07/2022 11:19:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/77f1c022-8bee-4161-833a-cadf0daa9d06 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Trafikaktiebolaget Stockholm - Kvarnholmen
Swedish

Other name
TSK [sv] - Acronym

-Name
TSK
Swedish

Establishment
1927

-Time
1927
Termination
1968

-Time
1968
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

År 1927 startades busstrafik till Hästholmen, som var Kvarnholmens namn före 1939, av K G Sundstedt. TSK grundades av Sundstedt 1931, då som Trafik AB Stockholm - Hästholmen, och inköptes av Kooperativa Förbundet 1939. Den 29/9 1959 upphörde trådbusstrafiken och ersattes av dieseldrift. SL tog över 1968. TSK var det första företag, vars verksamhet helt inlemmades i SL.

Swedish