Description
Som den siste i sin grupp överlevde Ishi massakern 1871. I augusti 1911 uppsökte den siste överlevande sina arvfiender och fick en fristad i Berkeley University. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:51:32
06/08/2022 05:17:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/77cc83f3-c70e-4d61-9f93-785c5d1953fb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ishi
Swedish

Last name
Ishi
Swedish

Description
Som den siste i sin grupp överlevde Ishi massakern 1871. I augusti 1911 uppsökte den siste överlevande sina arvfiender och fick en fristad i Berkeley University.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1860

-Time
1860
Death
25/03/1916

-Time
25/03/1916
Nationality
Biography

Som den siste i sin grupp överlevde Ishi massakern 1871. I augusti 1911 uppsökte den siste överlevande sina arvfiender och fick en fristad i Berkeley University. Ishi blev så småningom vaktmästare vid det etnografiska museet. Han avled 1916 i tuberkulos. Han blev ett studieobjekt för etnologerna och tillverkade även redskap av varjehanda slag på museet, som han överlämnade såsom gåvor till intresserade besökare.

Swedish

Residence
, , USA [sv]

-Place reference
, , USA [sv]
--Place (text)
USA
Swedish
Carlotta-SMVK
1021153

-Id
1021153
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461492
-Id
021037461492
-System
DigitaltMuseum