Adskillgamman (Forlatt sted) [no]

Adskillgamman (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/769ef86b-73c6-4de5-b656-056328b19832 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Adskillgamman
Norwegian bokmål

Alternative name
Adskillgamman
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
68.73028, 15.76479, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
68.73028
-Longitude (Easting)
15.76479
Is Part Of
English
English
English

Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1277581

-Id
1277581
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål