Immanuels kirke (Kirke) [no]

Other languages: Immanuels kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:41:08
02/03/2024 06:19:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/75c1a8b0-5829-4f2e-9f20-f55851f1cc46 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Immanuels kirke
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1833
-Earliest period
Actors
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
Christian Heinrich Grosch
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Halden (Kommune) [no], Kirkebakken 5, 1767 [no], Halden sokn (02020701), Søndre Borgersyssel prosti, Borg bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Kirkebakken 5, 1767
Norwegian bokmål

-Place (text)
Halden sokn (02020701), Søndre Borgersyssel prosti, Borg bispedømme
Norwegian bokmål
Roland (Gard) [no], 3001-160/173 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3001-160/173
Norwegian bokmål
Geodata
59.12117, 11.39093, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.12117
-Longitude (Easting)
11.39093
-Precision
5
Events
-Timespan
1833
--Earliest time
1833
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
010100501

-Id
010100501
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2681

-Id
2681
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84713-2

-Id
84713-2
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
145081734

-Id
145081734
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3001-160/173
-Id
3001-160/173
-System
Gnr Bnr